Tjänster och priser

Med min hjälp kommer ditt manus närmare utgivning

Läs mer här om vilka tjänster du kan köpa av mig – och hur de hänger ihop. Om du och jag har manusutvecklat din berättelse före en lektörsläsning får du rabatt på utlåtandet. Alla priser är exklusive moms.

Innan du skickar texten

Det finns några saker du som författare kan göra själv innan du anlitar en lektör. En av de sakerna är att söka igenom texten efter logiska luckor och onödiga småord. Jag berättar vad du kan göra mer för att rensa ditt manus. Använd kontaktformuläret nedan.

Format

Din text tar jag helst emot som en Word-fil med 1,5 radavstånd och fonten Times New Roman 12 punkter.

 

När din bok är på IDÉSTADIET

Förstakapitelanalys

Första kapitlet är avgörande för att förlaget ska läsa vidare. Det ökar chansen att få manuset utgivet. Jag visar dig hur du kan vässa din inledning!

De här delarna analyserar jag

 • Manusets öppning
 • Berättarrösten
 • Hur karaktärerna etableras
 • Hur karaktärerna väcker intresse
 • Den första konflikten
 • Vad står på spel – vill läsaren veta mer
 • Trovärdigheten – är berättelsen realistisk utifrån sina ramar
 • Berättelsens effekt på läsaren

Omfattning
Analysen omfattar två-tre sidor. Dessutom får du några allmänna råd om dramaturgi och tips på saker att tänka på när du jobbar vidare med texten.

Kostnad exklusive moms
3.000 kronor.

Synopsisanalys

En synopsis är din bästa kompis när du skriver! Den är en karta över berättelsens innehåll. En stomme att bygga vidare på. Det kan vara en bra idé att göra en synopsis även för en facktext, då blir själva skrivprocessen enklare.

En synopsis är bra att ha för att se vart berättelsen är på väg. Se den som ett dokument för löpande avstämningar under skrivprocessen. Du kan göra en skiss där du ritar in de stora skeendena. När dina karaktärer ska introduceras, var vändpunkterna ska komma, vilka nyckelscenerna är osv. Den kan vara hur enkel eller hur omfattande som helst. Det bestämmer du.

Om du vill ha hjälp med din synopsis ser processen ut så här:

Arbetsgång och omfattning
Jag läser synopsisen och ger en kort skriven återkoppling som du kan fundera igenom. Därefter diskuterar vi i ett telefonmöte och fördjupar oss i de frågeställningar du har. Vi skissar upp handlingsplanen för nästa steg i skrivprocessen. Sedan kan du välja om du också vill ha hjälp med manusutveckling och lektörsläsning.

Kostnad exklusive moms
För en synopsis på maximalt 10 sidor kostar analysen 4.000 kronor.

Manusutveckling

Syftet är att utveckla din text under själva skrivprocessen. Vi gör textgenomgångar av ett avsnitt och de delar du vill ha feedback på just då. När vi följer upp tar jag hänsyn till den nya texten i förhållande till tidigare lästa och kommenterade sidor.

Arbetsgång och omfattning
Genomgång av de sidor du vill ha hjälp med. Du avgör antal sidor och genomgångar.

Jag läser texten och ger en kort skriven återkoppling som du kan fundera igenom. Därefter diskuterar vi avsnittet i ett telefonmöte och fördjupar oss i de frågor du har. Vi skissar upp handlingsplanen för nästa steg i skrivprocessen.

Kostnad exklusive moms
Startavgift 2.500 kronor. Därefter 18 öre per ord.

Startavgiften utgår bara vid första manusutvecklingstillfället. Kontakta mig gärna för en offert.

När din bok nästan är KLAR

Lektörsläsning

Jag går igenom ditt manus och gör en grundlig genomlysning av intrig, dramaturgi, perspektiv, gestaltning, karaktärer, dialog, sceneri och miljö samt språk och stil. Fokus i utlåtandet är på vad just ditt manus behöver. Utlåtandet är rådgivande och syftar till att utveckla ditt manus ytterligare ett steg.

Arbetsgång och omfattning

Lektörsutlåtande
Jag läser hela din text och skriver ett grundligt utlåtande på 10-15 sidor.

Prioriterad handlingsplan
I utlåtandet ingår en handlingsplan som konkret beskriver de ändringar som behöver göras och i vilken ordning.

Manuskommentarer
För att du ska få extra handledning för de parametrar som är relevanta för din text, får du också kommentarer och frågor till texten direkt i manus. Verktyg för det är granskningsfunktionen i Word.

Kostnad exklusive moms
Startavgift 2.500 kronor. Därefter 14 öre per ord.

 

Språkgranskning och redigering

Jag hjälper dig med grammatik och läsbarhet, tittar på meningsbyggnad, överanvändning av ord, syftningsproblem och annat som är aktuellt för just din text. Det är du som avgör på vilken nivå granskningen ska ligga.

Det här är inte en korrekturläsning utan steget före korrekturet. Se nedan för närmare beskrivning av korrekturläsning.

Arbetsgång och omfattning

 • Genomgång av hela ditt manus med språket i fokus.
 • Jag läser texten och föreslår vilken sorts ändringar som är lämpliga att göra.
 • Därefter finns det två vägar att gå: Antingen gör du ändringarna själv eller så gör jag dem åt dig.

Verktyg
Granskningsfunktionen i Word. Om du hellre vill använda dig av annan metod eller verktyg kan vi diskutera det.

Kostnad exklusive moms
Startavgift 2.500 kronor. Därefter 18 öre per ord. Hör av dig så diskuterar vi exakt vad du behöver!

 

Korrekturläsning

Syftet är göra ett lektörsläst och språkgranskat manus helt klart för tryck. Innehållsliga och språkliga ändringar ska vara klara innan korrekturläsningen börjar.

Om ditt manus behöver en grundlig språklig genomgång är det istället en språkgranskning. Du kan läsa mer om den tjänsten här ovanför.

Arbetsgång och omfattning

 • Jag korrekturläser ditt manus och gör de ändringar som behövs.
 • Därefter får du tillbaka texten för att gå igenom och godkänna eller förkasta ändringarna.
 • Sedan gör jag de ytterligare ändringar vi kommit överens om.

Verktyg
Granskningsfunktionen i Word. Om du hellre vill använda dig av ett annat verktyg kan vi diskutera det.

Kostnad exklusive moms
Startavgift 2.500 kronor. Därefter 18 öre per ord.

Hör av dig för diskussion om exakt vad du behöver, så återkommer jag med offert!

 

Behöver du hjälp? Berätta mer här

5 + 7 =

Fler sätt att kontakta mig

linda.vestergren
@manuslejonet.se

07200-68660